Sözlük

Dijital Kavramlar ve Terimler Sözlüğü

Copyright Right (Telif Hakkı) Nedir?

Telif hakkı, özgün eserlerin başkaları tarafından kopyalanarak yayınlan masını engellemek için eser sahibine verilen haktır. Telif hakkı, bir yazarın, bestecinin veya diğer yaratıcıların eserlerinin kullanımını kontrol etmesine olanak tanır. Telif hakkı, bu eserleri koruyarak, eser sahiplerinin eserlerinin kullanımı üzerinde kontrol sahibi olmalarını ve bu eserlerin telif haklarına uygun olarak kullanılmasını sağlar. Bu, eser sahiplerinin eserlerinin kullanımı için ücret talep etmelerine veya kullanımı sınırlandırmalarına izin verir. Telif hakkı, fikri mülkiyetin korunması için önemli bir araçtır ve yaratıcılar tarafından oluşturulan eserlerin ticarileştirilmesine yardımcı olur.

Son Projeler