Sözlük

Dijital Kavramlar ve Terimler Sözlüğü

Community Event (Cemiyet / Topluluk Etkinliği) Nedir?

Cemiyet etkinliği veya topluluk etkinliği, aynı çevreden insanların öğleden sonra ya da akşamları bir araya geldiği, tanışıklıklarını ileterek yakınlık kurdukları etkinliklerdir. Bu tür etkinlikler, bir topluluğun bir araya gelmesine ve birbirleriyle etkileşim kurmasına yardımcı olur. Bu etkinlikler, bir topluluğun kültürünü, tarihini ve geleceğini kutlamak için de kullanılabilir. Community event'ler, işletmelerin yerel topluluklarla bağlantı kurmasına ve marka bilinirliğini artırmasına yardımcı olabilir.

Son Projeler