Sözlük

Dijital Kavramlar ve Terimler Sözlüğü

Capstone Project (Bitirme Projesi) Nedir?

Capstone projesi, uzun bir öğrenme sürecinin ardından kişinin edindiği bilgi ve becerileri, bir kurul önünde yazılı ve sözlü olarak sunması çalışmalarının genel adıdır. Bu proje, öğrencilerin bilgi ve becerilerini uygulamalarını, analiz etmelerini ve yaratıcı bir şekilde sunmalarını gerektirir. Capstone projeleri genellikle lisans veya yüksek lisans programlarının son yılında tamamlanır ve öğrencilerin seçtikleri konular üzerinde yoğunlaşmalarına izin verir.

Son Projeler