Sözlük

Dijital Kavramlar ve Terimler Sözlüğü

Brainstorming (Beyin Fırtınası) Nedir?

Beyin fırtınası, bir grup insanın belirli bir konu veya problem üzerinde yaratıcı düşünme yollarını aradığı bir tekniktir. Beyin fırtınası, fikirlerin serbestçe ifade edilmesine izin verir ve herhangi bir eleştiri veya yargılama yapılmadan her fikrin önemli olduğu kabul edilir. Bu teknik, yeni fikirlerin ve çözümlerin üretilmesine yardımcı olur ve yenilikçi düşüncenin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Son Projeler