Sözlük

Dijital Kavramlar ve Terimler Sözlüğü

Balance Sheet (Bilanço Tablosu)

İşletme yönetimi ve finans alanında kullanılan bir terimdir ve bir işletmenin aktiflerini, pasiflerini ve özkaynaklarını gösteren bir finansal tablodur.

Son Projeler