Sözlük

Dijital Kavramlar ve Terimler Sözlüğü

Affinity Index

Affinity Index (Eğilim İndeksi), bir hedef kitle ile bir marka veya ürün arasındaki duygusal bağın ölçüsüdür. Affinity Index, bir markanın hedef kitle tarafından ne kadar sevildiğini veya takdir edildiğini belirlemek için kullanılır.

Affinity Index, markanın reklam ve pazarlama kampanyalarının etkililiğini ölçmek için de kullanılabilir. Bir reklam kampanyası, hedef kitle ile marka arasındaki duygusal bağı arttırdığında, Affinity Index artar. Bu indeks, bir markanın hedef kitleyle ne kadar uyumlu olduğunu ölçmek için de kullanılabilir.

Affinity Index, genellikle bir anket veya araştırma yoluyla belirlenir. Hedef kitleye, marka veya ürün hakkında sorular yöneltilir ve cevaplar daha sonra analiz edilir. Affinity Index, bir puanlama sistemi kullanılarak ölçülür ve çoğunlukla 100 üzerinden ifade edilir.

Örneğin, bir markanın Affinity Index'i %80 ise, bu markanın hedef kitlesi tarafından genellikle olumlu bir şekilde algılandığı ve sevildiği anlamına gelir. Bu, markanın hedef kitle ile daha yakın bir bağlantı kurduğu ve potansiyel müşterilerin markayı daha olumlu bir şekilde değerlendirdiği anlamına gelir.

Son Projeler