Sözlük

Dijital Kavramlar ve Terimler Sözlüğü

Access Path (Erişim Yolu)

Bilgi teknolojileri alanında kullanılan bir terimdir ve bir uygulamanın veya sistemin veriye erişmek için kullandığı yol veya yöntemi ifade eder.

Son Projeler