Sözlük

Dijital Kavramlar ve Terimler Sözlüğü

302 Redirects (302 Yönlendirmeleri)

302 Yönlendirme, ziyaretçileri bir web sayfasından başka bir web sayfasına geçici olarak yönlendirmek için kullanılan yaklaşımı ifade eder. "302", yeniden yönlendirme türü için HTTP durum kodunu ifade eder. Bu kod türü ile tarayıcı bir URL'den diğerine yönlendirilir.

Son Projeler